SE BOLJ SPLAČA BITI MAMIN SINKO?

Uveljavljanje olajšave za vzdrževanega družinskega člana

Piše: Zavod Aequator

Z dohodnino se prej ali slej sreča vsak. Če ne drugega, vsako leto spomladi na dom dobimo modro kuverto Finančne uprave Republike Slovenije (FURS): informativni izračun dohodnine. Če se zanjo ne zmenimo, lahko zamudimo priložnost, da z malo dela (z enim ugovorom) “zaslužimo” kar nekaj denarja. Če imamo še malo nesreče, si pri tem lahko “prislužimo” še globo. Zato se pri dohodnini splača biti pozoren.

To opozorilo še toliko bolj velja za vse tiste, ki ste se pred kratkim poročili in ste vi ali vaš zakonec (ali oba) stari do 26 let ter se redno šolate (študirate). Pazljivost še zlasti velja pri uveljavljanju olajšave za vzdrževanje družinskega člana. Slednja pomeni zmanjšanje davčne osnove za predpisani znesek (za leto 2019 znaša 2.436,92EUR). Poenostavljeno povedano se šteje, da je zavezanec zaslužil manj kot v resnici, zato bo v končni fazi plačal manj dohodnine. 

Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)ta olajšava pripada osebi, ki vzdržuje družinskega člana: zakonca ali otroka do 26. leta, če se redno šola. Tako se zgodi, da je ista oseba lahko hkrati zakonec otrok. Kot otroka ga lahko uveljavljajo starši, kot zakonca pa zakonec. A kdo naj ga uveljavlja?

S poroko svojih otrok starši preživninsko obveznost do njih izgubijo, saj sta se nova zakonca dolžna preživljati sama. Zgolj če se nista sposobna, preživninska obveznost še naprej bremeni starše obeh zakoncev. Če torej eden od zakoncev hodi v službo in tako lahko preživlja drugega zakonca, je to po zakonu tudi dolžan. Zato bi bilo logično, da po poroki davčne oljašave za vzdrževanega družinskega člana starši ne bi več mogli uveljavljati, ampak bi jo lahko uveljavljal zgolj zakonec. Toda izkaže se, da je tako razmišljanje napačno. Starši kljub poroki do 26 leta še vedno lahko uveljavljajo svoje poročene otroke za vzdrževane člane. Pri tem so glede na zakonca celo v privilegiranem položaju, čeprav je le-ta svojega partnerja – študenta dolžan preživljati, starši pa ne. Po 115. členu ZDoh-2 namreč olajšave za vzdrževanega člana ni mogoče uveljavljati, če je vzdrževani član s svojimi dohodki dosegel cenzus (2.436,92EUR), pri čemer se v primeru, če študenta uveljavlja njegov zakonec, v cenzus štejejo vsi dohodki, tudi štipendija in delo prek študentske napotnice, medtem ko če študenta uveljavlja njegov starš, se štipendija in študentsko delo ne upoštevata. 

V praksi se tako zgodi, da po poroki starši ne uveljavljajo olajšave za vzdrževanega družinskega člana, ampak jo uveljavlja zakonec, ki je zmotno prepričan, da staršem več ne pripada. Ker zakonec – študent s štipendijo in študentskim delom praviloma doseže cenzus, ostaneta zakonca brez olajšave.

To pa se ne bi zgodilo, če bi olajšavo uveljavljal eden od staršev (v tem primeru sicer olajšavo izkoristi starš, a ostane v širši družini). Kot rečeno, olajšava znaša 2.436,92EUR (203,08 EUR mesečno), kar pomeni da se šteje, da je letni zaslužek nižji za 2.436,92EUR. Če vemo, da je najnižja davčna stopnja 16%, vas neuveljavljanje davčne olajšave za vzdrževanega družinskega člana stane najmanj 389,91 EUR na leto (32,5 EUR na mesec), če pa je dohodek zavezanca višji, pa celo več. 

Če ste med tistimi, ki si sedaj pulite lase ob razmišljanju, da ste z dobronamernostjo tako rekoč zapravili enega ali celo oba svoja “počivavčerja”, morebiti še ni vse izgubljeno. Možno je namreč, da kdo od staršev ni prejel informativnega izračuna dohodnine. Ta namreč pride z navadno pošto in prav možno je, da se je izgubil. Zelo možno je, da vam FURS ravno s tem daje priložnost, da odpravite svojo napako. To storite tako, da starš sam poda napoved za odmero dohodnine, v kateri navede svoje dohodke in uveljavlja olajšavo za vzdrževanega družinskega člana.

Rok za to je letos zaradi koronavirusa podaljšan do 31. avgusta. Zato pohitite. Druge možnosti, tj. pritožbe in sodnega varstva vam glede na izkušnje tistih, ki so neuspešno poskusili, ne priporočamo.

Pa brez skrbi, zaradi tega niste mamini sinki ali očkove punčke, ampak odgovorni odrasli, ki se postavijo zase.

V kolikor se vam ob prebranem poraja še kakšno vprašanje se obrnite na Zavod Aequator, kjer vam bodo z veseljem odgovorili na vprašanja ali nejasnosti.